Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
SprogStrukturen i STX

En almen gymnasieuddannelse (STX) består af 3 måneders grundforløb og lidt over 2½ års studieretningsforløb.

 

Grundforløb (3 måneder)


Obligatoriske fag: 
dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag,
et kunstnerisk fag (billedkunst, drama eller musik).


Flerfaglige undervisningsforløb: 
naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP).
NV og AP afsluttes med prøver.


Studieretnings-intro-forløb: 
Introduktion til skolens studieretninger. Studieretningsforløb (2 år og 9 måneder)


Obligatoriske fag i stx

 - dansk A
 - historie A
 - engelsk (mindst) B
 - 2. fremmedsprog (fransk, italiensk, spansk el. tysk)
 - matematik (mindst) B (undtagen "supersproglige") 
 - fysik (mindst) C
 - samfundsfag (mindst) C
 - to af fagene: biologi, kemi eller naturgeografi (mindst) C
 - oldtidskundskab C
 - religion C
 - idræt C
 - kunstnerisk fag C (billedkunst, drama eller musik)


Studieretningsfag 
- se 
studieretninger

Valgfag

Flerfaglige undervisningsforløb

Studieretningsprojekt (SRP)

 


I slutningen af dit grundforløb skal du vælge studieretning. Valgfag vælges i løbet af 1.g eller 2.g, og du undervises i dine valgfag i enten 2.g og/eller 3.g


Dele af undervisningen gennemføres som flerfaglige forløb, der blandt andet skal forberede dig til det individuelle studieretningsprojekt, du skal skrive i 3.g. Alle kommer til en mundtlig eksamen i deres studieretningsprojekt.