Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
Kunstneriske studieretninger

 

Kunstneriske studieretninger - musikklasserne

Musik fylder meget på OK, både i musiktimerne og efter skoletid. Vores musikelever har musik i blodet, og det har OK nærmest også. I hvert fald kan man næsten altid høre musik eller sang et eller andet sted på OK - også efter skoletid.

 

Hvis du går i en af vores musikklasser, vil du opleve, hvordan musik blive centrum for et stærkt fællesskab både i klassen og også på tværs af klasser i fx Musical, AMOK (vores musikforening), kor, funk band osv. 


En del af vores musikarrangementer foregår efter skoletid og også i enkelte weekender. Hvis du er elev i vores musikklasser, er det obligatorisk for dig at deltage i disse arrangementer, og du bliver nødt til at prioritere dem over fx fritidsarbejde. Til gengæld kan vi love dig og dine klassekammerater en masse fantastiske musikalske oplevelser med hinanden og med andre unge. 


Hvis du er optaget på MGK (Musikalsk Grundkursus), kan du få tilrettelagt et 4-årigt stx-forløb hos os, hvor du kan tage både MGK og studentereksamen på samme tid. 

 

  Man er en del af et virkelig godt fællesskab som musikelev, fordi vi alle sammen deler en fælles passion. Det samler os på en speciel måde (Emma, 2.m)


Det er fedt at have musiklinjen, fordi det gør uddannelsen lidt speciel og anderledes end andre linjer (Casper 2.m)
Vi udbyder to kunstneriske studieretninger: 


Musik - Engelsk
Musik - Matematik

 

  Det er godt med et mere “kreativt” fag i kontrast til de mere boglige eller naturvidenskabelige fag, som fx matematik og samfundsfag (Felix, 2.m)

Vi får mulighed for at dyrke vores interesse for musik ved blandt andet at deltage i en masse koncerter; samtidig med at vi får en studentereksamen
(Anna, 2.m)

 


Forskelle mellem vores musik-studieretninger


I vores Musik-Engelsk-studieretning får du engelsk på højeste niveau og bliver dermed ekstra godt rustet til "verdens vigtigste sprog". Du kommer til at arbejde ekstra intensivt med at forstå engelsk og med at udtrykke dig korrekt og nuanceret både i tale og på skrift.

Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilket fremmedsprog du har valgt, og hvilke valgfag du vælger).

I vores Musik-Matematik-studieretning får du matematik på højeste niveau og dermed styrket din evne til at tænke logisk, abstrakt og løsningsorienteret. Matematik og musik er begge fag, der benytter symbolsprog. Og i begge fag lærer du, hvordan du kan forstå, afkode og anvende sådanne sprog.


Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilket fremmedsprog du har valgt, og hvilke valgfag du vælger).