Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog


Samfundsvidenskabelige studieretninger

Politiske debatter, valgaftener, Miljøråd, Operation Dagsværk, Elevråd og studiekredse. Mange elever på OK er stærkt engageret i samfundet – både lokalt, nationalt og globalt. De har meninger. Og de vil meget gerne lytte til - og diskutere med andre. 


Vores samfundsvidenskabelige studieretninger er for dig, der er nysgerrig efter - og engageret i at kende til verden omkring dig og i at diskutere den. Du er interesseret i at analysere og diskutere og vil gerne styrke din kritiske sans og din evne til at skelne mellem saglighed og manipulation.

 
Du undrer dig måske over, hvordan der kan komme verdensomspændende finanskriser eller flygtningekriser, og du vil være klogere på, om globalisering er en fordel eller en ulempe for fx den danske velfærdsstat. 


Du vil gerne vide mere om - og undersøge, hvorfor forskellige vælgergrupper stemmer, som de gør. Og du brænder for at kende mere til EU, FN og stormagternes rolle for verden, for nationalstater og for dit eget liv. Politisk populisme, terrorisme eller ungdomsidentitet i det senmoderne kan også være nogle af emner, du gerne vil vide mere om og diskutere.   Jeg har valgt en samfundsfaglig studieretning, fordi jeg ville lære mere om den aktuelle verden, men også fordi man her er omgivet af andre, der har holdninger til verden (Anton,3.e)   


 

På Odense Katedralskole udbyder vi to samfundsfaglige studieretninger


Samfundsfag - Engelsk
Samfundsfag - Matematik

 


  Det bedste er, at vi ikke alle har den samme politiske holdning, men at vi alligevel deler noget af den samme interesse (elev, 3.g)
Forskelle på vores samfundsvidenskabelige studieretninger

 

I vores Samfundsfag-Engelsk-studieretning får du engelsk på højeste niveau og bliver dermed ekstra godt rustet til "verdens vigtigste sprog". Du kommer til at arbejde ekstra intensivt med at forstå engelsk og med at udtrykke dig korrekt og nuanceret både i tale og på skrift.


Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilket fremmedsprog du har valgt, og hvilke valgfag du vælger).

 


I vores Samfundsfag-Matematik-studieretning får du matematik på højeste niveau og dermed styrket din evne til at tænke logisk, abstrakt og løsningsorienteret.


Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilket fremmedsprog du har valgt, og hvilke valgfag du vælger).

 

 

I begge studieretninger vil samfundsfag samarbejde med matematik om fx at forstå og beregne mandatfordelinger ved valg og om at gennemskue og diskutere meningsmålinger og forskelligt statistisk materiale.