- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Whistleblower-ordning

December 2021

Whistleblower-ordning

Odense Katedralskole skoles whistleblowerordning er oprettet i overensstemmelse med Lov om beskyttelse af whistleblowere [1] (LOV nr 1436 af 29/06/2021)

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige eksisterende muligheder for, at man altid kan henvende sig til rektor, øvrig ledelse eller – hvis man er medarbejder – tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis man oplever strafbare eller andre kritiske alvorlige forhold på Odense Katedralskole.

Odense Katedralskoles whistleblowerordning giver mulighed for, at man fortroligt kan indsende oplysninger om kritiske, alvorlige og strafbare forhold til en uvildig whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

Whistleblowerordningen kan fx anvendes til at indberette:

  • ulovlige eller strafbare forhold fx tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse
  • sager, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen fx forvaltningsloven eller offentlighedsloven
  • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen fx seksuel chikane
  • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Odense Katedralskoles whistleblowerordning kan anvendes af ansatte, tidligere ansatte, af personer, der er midt i en ansættelsesproces, men endnu ikke ansat og samarbejdspartnere.

Læs mere om whistleblowerordningen og indsend en indberetning via dette link: Odense Katedralskoles whistleblowerordning [2]

 

Læs mere:

Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område [3]

Vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed [4]

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer