- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Bestyrelse

Bestyrelsen på Odense Katedralskole

Skolens bestyrelse træffer de overordnede beslutninger vedrørende skolens udvikling.

Bestyrelsen er underlagt en vedtægt [1], som definerer, hvad bestyrelsen skal og må. 

Dagsordener og referater for bestyrelsesmøder kan findes her [2].

Bestyrelsens forretningsorden findes her [3].


Bestyrelsen udgøres af:

Formand Anne-Marie Mai [4] (for Syddansk Universitet) 

Næstformand Bo Damgaard [5] (udpeget af Fyns Erhverv)

Erik Ravn Nielsen [6] (for Odense Kommune)

Hanne Kjærbæk Melchiorsen [7] (udpeget af Odense Skolelederforening)

Jan Schmidt Nielsen [8] (valgt ved selvsupplering)

Birgitte Weinberger [9] (valgt ved selvsupplering)

Tony Andersen [10] (for personalet – med stemmeret)

Rasmus Storm [11] (for personalet – uden stemmeret)

William Oscar Brinch Nielsen Heide [12] (for eleverne – med stemmeret)

Olivia Sofie Byskov [13] (for eleverne – uden stemmeret)

Tilforordnet bestyrelsen:

Rektor Lone Bjørndal Thomsen
Vicerektor Sune Hørsted Jensen
Økonomichef Steffen Bruhn Petersen

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer