- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Bestyrelse

Bestyrelsen på Odense Katedralskole

Skolens bestyrelse træffer de overordnede beslutninger vedrørende skolens udvikling.

Bestyrelsen er underlagt en vedtægt [1], som definerer, hvad bestyrelsen skal og må. 

Dagsordner, referater, resultatlønskontrakter og bilag kan findes her [2].

Bestyrelsens forretningsorden findes her [3].


Bestyrelsen udgøres af:

Formand Anne-Marie Mai [4] (for Syddansk Universitet) 

Næstformand Bo Damgaard [5] (udpeget af Fyns Erhverv)

Araz Khan [6] (for Odense Kommune)

Lars Eriksen [7] (for Odense Kommune – Børn & Unge)

Jan Schmidt Nielsen [8] (valgt ved selvsupplering)

Tony Andersen [9] (for personalet – med stemmeret)

Rasmus Storm [10] (for personalet – uden stemmeret)

Sigurd Victor Sjørup [11] (for eleverne – med stemmeret)

Bilal Jamil Machaal [12] (for eleverne – uden stemmeret)

Tilforordnet bestyrelsen:

Rektor Lone Bjørndal Thomsen
Vicerektor Sune Hørsted Jensen
Økonomichef Steffen Bruhn Petersen

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer