- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

GS

Se oversigt over gsk-kurser i Syddanmark [1].
På Uddannelsesguiden kan du få generel information om GS. [2] Du kan læse om hvordan vi håndterer personoplysninger her [3].

Gymnasial supplering (gsk )

Om GSK

Gymnasial supplering er til dig, der har en gymnasial eksamen, men mangler ét eller flere fag på bestemte niveauer for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget eller hvis der er et minimums karakterkrav på den på den videregående uddannelse, som du ikke opfylder.

Hertil eller hertil

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Hvis du har færdiggjort en hf uden udvidet fagpakke eller eux 1. del og gerne vil læse videre på en bacheloruddannelse på universitetet, skal du tage et supplerende overbygningsforløb (SOF). Dette gælder for alle, der har færdiggjort deres uddannelse fra og med sommeren 2019. Hvis du derimod ønsker optagelse på en professionsbachelor, og mangler fag til at opfylde de specifikke adgangskrav, kan du benytte GSK.

Læs mere om SOF og tilmelding her [4]

Gymnasial indslusningsforløb for flygtninge (GIF)

udbydes igen i 2021-2022 i Odense. Tilmelding [5] til GIF kan ske via HF og VUC Fyn.

Studieforløb

GSK er tilrettelagt som komprimerede kurser i foråret og efteråret. Du kan som udgangspunkt læse ét fag ad gangen medmindre du følger de særligt tilrettelagte kombinerede forløb med enten to forskellige fag eller to niveauer i samme forløb. 

Undervisningen varer normalt 8-12 uger. Visse fag, hvor du læser niveau 0->C kan tages på 4 uger. Om sommeren udbyder vi turboforløb på 4 uger, og her kan du tilmelde dig ét fag. 

Undervisningen kan foregå både dag og aften. Der er mødepligt til undervisningen og der er krav om en aktiv studieindsats.

Hvis ikke vi kan finde et komprimeret kursus, der passer dig, er det også muligt at læse GS-kurser i relevante fag, som er tilrettelagt over et helt eller halvt skoleår. Det er dog uden mulighed for SU. Undervisningen kan enten være med almindelig undervisning eller som fjernundervisning. 

Kontakt os i GS-vejledningen for at høre mere.

På GSK kan du tage kurser i de fag, der er specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser. 

Du skal være opmærksom på, at nogle fag kun udbydes én eller to gange om året, så det er en god ide at planlægge din supplering i god tid. 

Du finder en oversigt over kommende kurser i region Syddanmark her [1]

Odense Katedralskole koordinerer GSK-undervisningen i region Syddanmark (Fyn og Sydjylland). Det betyder, at du kan læse gymnasial supplering på flere forskellige skoler og undervisningssteder.

Det er ikke alle skoler, der udbyder alle fag. Men i din ansøgning, må du gerne ønske at gå på en bestemt skole, og vi prøver så vidt muligt at imødekomme dit ønske.

Du kan læse GSK på følgende skoler:

HF & VUC Odense [6] (her ses også skema for gs-fag på Fyns Hf-kursus)

Kolding Hf og VUC [7]

TietgenSkolen [8]

VUC Syd – Aabenraa, Haderslev og Sønderborg [9]

VUC Vest, Esbjerg [10]

Odense Katedralskole [11]

Du kan finde skema for undervisningen på de enkelte skoler på deres hjemmeside.

HF & VUC Odense [6] (her ses også skema for gs-fag på Fyns Hf-kursus)

Kolding Hf og VUC [7]

TietgenSkolen [8]

VUC Syd – Aabenraa, Haderslev og Sønderborg [9]

VUC Vest, Esbjerg [10]

Odense Katedralskole [11]

På GSK afslutter du alle dine fag med en mundtligt/skriftlig eksamen og du får udstedt eksamensbevis fra skolen, hvor du har fulgt undervisning. 

Hvis du har afsluttet din gymnasiale uddannelse inden 1. maj 2022, vil de karakterer, du får til eksamen på GSK ikke påvirke dit samlede gennemsnit fra din gymnasiale uddannelse. Dit gennemsnit kan hverken forbedres eller forringes gennem GSK.

OBS: NY REGEL OM GENBEREGNING:

Hvis du afslutter din gymnasiale uddannelse efter 1. maj 2022, kan de karakterer, du får til eksamen på GSK påvirke dit samlede gennemsnit fra din gymnasiale uddannelse.

Når du har færdiggjort dine GS-fag, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Læs mere om reglerne for genberegning [2] på UG

Nedjustering af karaktergennemsnit

Hvis du afslutter din stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

Sådan sker nedjusteringen

Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

Læs mere på UG.dk [2] 

Økonomi og SU

Undervisningen på GSK er gratis, hvis du starter senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Er din gymnasiale uddannelse ældre, er prisen 550 kr. pr. fag.

Hvis du skal betale for undervisningen, opkræves det af den skole, hvor du skal følge undervisningen. Du skal betale deltagergebyret inden undervisningen starter og du modtager information fra skolen sammen med dit optagelsesbrev i e-boks.

Som kursist på GSK kan du søge SU efter gældende regler. 

Du kan kun søge SU i måneder med undervisning og ikke i eksamensperioden. I kursusoversigten kan du se, hvor mange måneders SU, du kan få til det enkelte forløb. 

Du kan søge SU, når du modtager dit optagelsesbrev i e-boks og tidligst en måned før kursusstart. 

De SU-klip, du bruger på GSK, påvirker ikke antallet af SU-klip til videregående uddannelse.

Du kan søge tilskud til offentlig transport i form af Ungdomskort, hvis du er berettiget til SU, mens du tager fag på GSK. Du kan læse mere om Ungdomskort på deres hjemmeside [12].

Husk at søge i god tid før kursusstart, da der er flere ugers behandlingstid på din ansøgning. Du kan søge så snart, du har modtaget optagelsesbrev i din e-boks.

De bøger, du skal bruge til undervisningen på GSK, kan du låne gratis af den skole, hvor undervisningen foregår. 

Til nogle fag skal du selv medbringe hjælpemidler, fx lommeregner og ordbøger. Du skal desuden selv medbringe bærbar computer.

Optagelse

SØG OM OPTAGELSE VIA ANSØGNINGSSKEMAET [13]

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (STX, HF, HHX eller HTX)
  • En afsluttet erhvervsuddannelse uden eux bevis eller bevis for eux 1. del
  • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af ovenstående eksamener

Du kan også optages, hvis du har:

  • En hf efterfulgt af et supplerende overbygningsforløb (SOF)
  • En eux 1. del efterfulgt af et supplerende overbygningsforløb (SOF)

Det er ikke muligt at starte på GSK før du har afsluttet din gymnasiale eksamen

Ud over det skal du være i en situation, hvor du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, til den videregående uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Der er tre situationer, hvor du kan søge om optagelse på GSK:

  • Hvis du mangler et fag og/eller et niveau i et fag, der er et specifikt adgangskrav
  • Hvis du skal tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har gennemført i din gymnasiale uddannelse, men som du ikke samlet set har bestået (dvs. hvor gennemsnittet af dine karakterer i faget ikke er over 02)
  • Hvis du skal opfylde et specifikt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Du kan ikke benytte GSK, hvis formålet er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2 ved karakterforbedring i allerede beståede fag. 

På GSK kan du kun blive optaget en gang på det samme fag på samme niveau. Det gælder også, hvis du ikke består faget. Du har mulighed for at søge dispensation, hvis du har en særlig grund til at blive optaget på faget igen

Ansøgningsfrister

Der er forskellige ansøgningsfrister afhængig af, om du vil læse GSK i forår, efterår eller sommer. 

Ansøgningsfristen for kurser i foråret og efteråret er normalt 2 uger før kursusstart, men tjek altid fristerne i kursusoversigten [1].

Ansøgningsfristen for sommerkurser er 5. juli. Hvis du vil søge om Ungdomskort til din sommersupplering, skal du sende din ansøgning senest 1. juni, da der er lidt behandlingstid.

Søg gerne i god tid, da holdene kan blive fyldt op før ansøgningsfristen. Hvis et kursus er fyldt op, kan du komme på venteliste og måske nå at få plads. 

Du må gerne søge efter ansøgningsfristerne er udløbet, og du kan blive optaget, hvis der er ledige pladser og undervisningen endnu ikke er begyndt. 

Hvis du er i tvivl om ansøgningsfristerne eller ledige pladser, så kontakt os i GS-studievejledningen. 

 

Sophie Christine Kongsbak

Vejleder

Kontakt os

Hvis du ønsker et vejledningsmøde på skolen, bedes du ringe eller skrive og aftale tidspunkt.

Telefonen er lukket mandag den 28. oktober.
GS-vejledningen kan i stedet træffes den 29. oktober kl. 09.00-11.30 og kl. 12.00-14.00.

Telefonen er åben:

Mandag kl. 09.00 – 11.30 og kl. 12.00 – 14.00

Torsdag kl. 09.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 14.00

Telefon: 6311 6840

Læg gerne en besked om at blive ringet op, så vender vi tilbage, når der er træffetid igen.

E-mail: gsk@odensekatedralskole.dk [14]