- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Om skolen

“Odense Katedralskole er ved første øjekast bygninger. Klassiske og moderne, smukke og funktionelle. Men når man går ind i bygningerne, opdager man, at det allervigtigste på Katten er menneskerne. Elever og medarbejdere, der sammen knokler om det faglige og elsker det festlige. “

Lone Bjørndal Thomsen, Rektor

Katedralens mange ansigter

Vi er en gammel skole midt i byen. Med vægt på udsyn og engagement. 

“Det er en oplevelse for livet at gå i gymnasiet for den enkelte student!

Men i det almene gymnasium former studenterne ikke blot deres egen nutid og fremtid: Her får de forudsætninger for at kunne bidrage til hele samfundets fremtid!”

Anne-Marie Mai, Professor i litteratur ved
Syddansk Universitet og bestyrelsesformand 
for Odense Katedralskole 
steder på skolen

Fra den sorte skole
til grøn skole

Odense Katedralskoles historie går over 700 år tilbage i tiden. Vi kan føres tilbage til den sorte skole i Odense. En latinskole tilknyttet Skt. Knuds Kloster, der sandsynligvis blev grundlagt i 1283. Senere kom der i Odense endnu 2 latinskoler til, knyttet til henholdsvis Vor Frue Kirke og Skt. Hans Kirke. Alle tre latinskoler var katolske kirkeskoler. I 1537 blev byens 3 latinskoler slået sammen til Odense latinske Skole. Reformationen var nået til Danmark og Christian III. ville ikke længere acceptere klosterskolerne i Odense.

Odense Katedralskole fortsatte som luthersk kirkeskole frem til 1809, hvor det blev til en humanistisk embedsskole; i løbet af 1800-tallet blev skolen udviddet til også at have en naturvidenskabelig retning, så Odenses borgere kunne komme til at læse på Polyteknisk Anstalt og andre naturvidenskabelige institutioner, der skød frem i de år. I 1894 opførtes den nuværende skolebygning i Slottets køkkenhave . Blot 9 år senere blev den gamle latinskole omdannet til et moderne gymnasium med to sproglig og en matematisk retning. Den er siden blevet udbygget mod Vindegade og ind mod landsarkivet. Og skolen var med, da man i 1968 lavede en forsøgsordning med den nye gymnasiale uddannelse højere forberedelseseksamen (HF).

I dag er vi en moderne skole, der bruger rødderne til at holde fast i dyder som fordybelse og omtanke. Vi har for længst gjort op med den sorte skole, og har tværtimod et meget levende elevengagement. Vi har eksempelvis landets ældste skoleblad, PUNCH, der siden 1930’erne har givet plads til elevernes egne stemmer. Og så er vi blevet grøn skole. Det betyder, at vi har et miljøråd, der arbejder for hele tiden at gøre skolen grønnere; og for at øge viden om miljøforhold.

Tavler

Vi har tavler. Gamle, grønne tavler, hvor lærdom ordnes med kridt. Beviset for sinusrelationen og udlægningen “Memphis Station”. Vi har også smartboards, hvor vi sammen interagerer. Skaber viden. 

Eksperiment

I år har særligt Bjarke og Selina udmærket sig ved at gå i finalerne i henholdsvis Fysik-olympiaden og forskerspirer inden for bioteknologi. 

Det er dog ikke blot talenter [4], som får lov at nørde i vores nye laboratorier. For dannelse er for alle. Og alle skal sætte verden på prøve.

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer