- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Regler

Regler

Skolens studie- og ordensregler er udformet på baggrund af Lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr. 1375) og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1338). Studie- og ordensregler (2021) [2].

På Katedralskolen vil vi gøre, hvad vi kan for at give dig rammer, der sikrer, at du trives godt, lærer en masse og udvikler dig. Vi vil gøre, hvad vi kan. Til gengæld skal du også gøre, hvad du kan. Det betyder blandt andet, at du skal følge de regler om mødepligt, der står beskrevet i Gymnasieloven og i skolens studie-og ordensregler. Du kan læse vores folder på vores folderside [3].

Du kan også læse en række spørgsmål og svar om regler – herunder om fravær – på Undervisningsministeriets hjemmeside [4]. Det er altid de opdaterede spørgsmål og svar fra uvm, der gælder. 

Der kan være en del at forholde sig til, når det gælder eksamen og årsprøver.  Orientering om eksamen og årsprøver 2022. [5]

Skriftligt arbejde fylder en del i gymnasiet. Skriftligt arbejde er alt fra noter, til skriveøvelser i timerne, til skriftlige hjemmeopgaver, der skal afleveres. Det gælder om, at du får mest muligt ud af det skriftlige arbejde, og derfor kan du her [6] læse lidt mere om, hvordan vi arbejder med skriftlighed på Odense Katedralskole.

Odense Katedralskole har en antimobbestrategi [7], som du kan læse om ved at følge linket. 

Sociale medier fylder meget for folk i dag. Vi har lavet en lille folder med gode råd [8]

Skolen har klare regler angående rusmidler. De kan findes her [9].

De 11 fynske almene gymnasier har desuden et fælles alkoholkodeks, som kan findes her [10].

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer