- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Regler

Regler

Skolens studie- og ordensregler er udformet på baggrund af Lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr. 1716) og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1077). Læs dem her [2]

På Katedralskolen vil vi gøre, hvad vi kan for at give dig rammer, der sikrer, at du trives godt, lærer en masse og udvikler dig. Vi vil gøre, hvad vi kan. Til gengæld skal du også gøre, hvad du kan. Det betyder blandt andet, at du skal følge de regler om mødepligt, der står beskrevet i Gymnasieloven og i skolens studie-og ordensregler. Du kan læse vores folder ved at klikke her [3]

Der kan være en del at forholde sig til, når det gælder eksamen og årsprøver. Du kan finde regelsæt her [4]

Skriftligt arbejde fylder en del i gymnasiet. Skriftligt arbejde er alt fra noter, til skriveøvelser i timerne, til skriftlige hjemmeopgaver, der skal afleveres. Det gælder om, at du får mest muligt ud af det skriftlige arbejde, og derfor kan du her [5] læse lidt mere om, hvordan vi arbejder med skriftlighed på Odense Katedralskole.

Odense Katedralskole har en antimobbestrategi, som du kan læse om her [6]

Sociale medier fylder meget for folk i dag. Vi har lavet en lille folder med gode råd. Du kan hente den her [7]

Skolen har klare regler angående rusmidler. De kan findes her [8]. Derudover er der fælles rammer for Odenses fire gymnasier. Disse rammer kan findes her [9].

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer