Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
GS

Gymnasial supplering (gsk)


Se oversigt over gsk-kurser i Syddanmark herunder.
På Uddannelsesguiden kan du få generel information om GS.

GIF
udbydes igen i 2018-2019 i Odense. Tilmelding til GIF kan ske fra 1.3.18 - se her: www.vucfyn.dk/gif

Har du brug for vejledning, kan du kontakte vejleder Per Juul Schmidt: gsk@odensekatedralskole.dk , tlf. 63116840. 

Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C

Vejledningen er åben mandag til torsdag fra 10:00 til 11:30, tirsdag desuden fra 13:00 til 15:00. 
I skoleferier er vejledningen dog lukket (se nederst på siden for åbningstider i sommerferien).

Se gsk-kurserne skoleåret 2017-2018 her:
VL=venteliste - ansøgere henvises til senere forløb ELLER EN ANDEN SKOLE  

 
GSK forår 2018  -  Komprimerede forløb /turbokurser

                                                                                     start               slut              SU    skr.eks.              mu.eks

marts-maj/juni  -  ansøgningsfrist 16. februar 2018

Matematik C→B VL

Odense Katedralskole (hf2)

1.3

30.4

2

1.6

senest 27.6

Matematik C→B

Kolding Hf og VUC (hf2)

1.3

30.4

2

1.6

senest 27.6

 

 

 

 

 

 

 

Matematik C→B VL

Hf og VUC Odense (hf2)

1.3

30.4

2

1.6

senest 27.6

Matematik B→A VL

Hf og VUC Odense (stx)

1.3

30.4

2

25.5

senest 27.6

Fysik C→B VL

Odense Katedralskole (stx)

1.3

30.4

2

ingen

senest 27.6

Fysik C→B

VUC Syd Sønderborg (stx)

1.3

30.4

2

ingen

senest 27.6

Kemi C→B VL

Hf og VUC Odense (stx)

1.3

30.4

2

ingen

senest 27.6

Kemi C→B

VUC Syd Aabenraa (stx)

1.3

30.4

2

ingen

senest 27.6

Engelsk B→A

Hf og VUC Odense (stx)

1.3

30.4

2

28.5

senest 27.6

             

april-maj/juni  -  ansøgningsfrist 16. marts 2018

Matematik C→B

Tietgen KompetenceCenter (hhx)

1.4

31.5

2

28.5

senest 27.6


april-maj/juni  -  ansøgningsfrist 20. april 2018

Tysk 0→C

Hf og VUC Odense (vaf)

1.5

31.5

1

ingen

senest 27.6

Kemi 0→C VL

Hf og VUC Odense (hfe)

1.5

31.5

1

ingen

senest 27.6

Fysik 0→C

Odense Katedralskole (hfe)

1.5

31.5

1

ingen

senest 27.6

             

 

GSK 2018 - sommer:  komprimerede forløb /turbokurser

Fag / niveau

Undervisningssted

Undervisning

SU

Eksamen

Start

Slut

mdr

Skriftlig

Mundtlig*

Juli - august  -  ansøgningsfrist 5. juli 2018

Engelsk C→B

Hf og VUC Odense (hf2)

9.7

24.8

2

20.8

*

Engelsk B→A

Hf og VUC Odense (stx)

9.7

24.8

2

20.8

*

Fysik C→B

Odense Katedralskole (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Fysik C→B

Sct. Knuds Gymnasium (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Fysik C→B

Hf og VUC Odense (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Fysik C→B

VUC Vest Esbjerg (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Fysik B->A

Odense Katedralskole  (stx)

9.7

24.8

2

16.8

*

Historie 0→B

Hf og VUC Odense (hfe)

9.7

24.8

2

ingen

*

Kemi 0→C

VUC Vest Esbjerg (hfe)

9.7

31.7

1

ingen

*

Kemi 0→C

VUC Syd Haderslev (hfe)

1.8

24.8

1

ingen

*

Kemi 0→C

Hf og VUC Odense (hfe)

9.7

31.7

1

ingen

*

Kemi C→B

Odense Katedralskole (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Kemi C→B

Fyns Hf-kursus  (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Kemi C→B

VUC Vest Esbjerg (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Matematik C→B

Tietgen KompetenceCenter(hhx)

9.7

24.8

2

17.8

*

Matematik C→B

VUC Vest Esbjerg (hf2)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik C→B

Kolding Hf og VUC (hf2)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik C→B

Hf og VUC Odense (hf2)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik C→B

VUC Syd Sønderborg (hf2)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik B→A

Odense Katedralskole (stx)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik B→A

Tietgen KompetenceCenter(hhx)

9.7

24.8

2

17.8

*

Matematik B→A

VUC Vest Esbjerg (stx)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik B→A

Hf og VUC Odense (stx)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik B->A

Kolding Hf og VUC (stx)

9.7

24.8

2

15.8

*

Matematik B→A

VUC Syd Sønderborg (stx)

9.7

24.8

2

15.8

*

Spansk B→A

Hf og VUC Odense (stx)

9.7

24.8

2

21.8

*

Tysk C→B

Tietgen KompetenceCenter (hhx)

9.7

24.8

2

ingen

*

Tysk C→B

Hf og VUC Odense (stx)

9.7

24.8

2

ingen

*

* dato ej kendt dd. 

 

GSK 2018 - 2019  -  Komprimerede forløb /turbokurser

Fag / niveau

Undervisningssted

Undervisning

SU

Eksamen

Start

Slut

mdr

Skriftlig

Mundtlig

             

september-december  -  ansøgningsfrist 15. august 2018

Matematik C→A

Hf og VUC Odense (stx)

3.9

30.11

3

ja

*inden jul

Fysik 0→B

Hf og VUC Odense (stx)

3.9

30.11

3

ingen

*inden jul

Kemi 0→B

Hf og VUC Odense (stx)

3.9

30.11

3

ingen

*inden jul

     

 

     

oktober-december  -  ansøgningsfrist - 21. september 2018

Fysik C->B

Matematik C→B

Odense Katedralskole (stx)

Odense Katedralskole (hf2)

1.10

1.10

30.11 30.11

2

2

ingen

ja

*inden jul

*inden jul

Matematik C→B

Hf og VUC Odense (hf2)

1.10

30.11

2

ja

*inden jul

Matematik C→B

Kolding Hf og VUC (hf2)

1.10

30.11

2

ja

*inden jul

Matematik B→A

Hf og VUC Odense (stx)

1.10

30.11

2

ja

*inden jul

             

 

november-december  -  ansøgningsfrist 20. oktober 2018

 

matematik 0→C

Tietgen KompetenceCenter (hhx)

1.11

21.12

2

ingen

* inden jul

 

matematik C→B

Tietgen KompetenceCenter(hhx)

1.11

21.12

2

ja

* inden jul

 

Kemi 0→C

Odense Katedralskole (hfe)

1.11

30.11

1

ingen

*inden jul

 

                           

 

februar-maj/juni  -  ansøgningsfrist 21. januar 2019

Matematik C→A

Hf og VUC Odense (stx)

1.2

28.4

3

ja

senest 21.6

Fysik C→B + kemi C→B

Fyns Hf-kursus (stx)

1.2

28.4

3

ingen

senest 21.6

Fysik C→B + matematik B→A

Hf og VUC Odense (stx)

1.2

28.4

3

ja (maA)

senest 21.6

Fysik 0→B

Hf og VUC Odense (stx)

1.2

28.4

3

ingen

senest 21.6

spansk 0→B

Hf og VUC Odense (vaf)

1.2

28.4

3

ingen

senest 21.6

tysk 0→B

Hf og VUC Odense (stx)

1.2

28.4

3

ingen

senest 21.6

             

marts/april-maj/juni  -  ansøgningsfrist 20. februar 2019

Matematik C→B

Odense Katedralskole (hf2)

1.3

28.4

2

ja

senest 21.6

Matematik C→B

Hf og VUC Odense (hf2)

1.3

28.4

2

ja

senest 21.6

Matematik C→B

Kolding Hf og VUC (hf2)

1.3

28.4

2

ja

senest 21.6

Matematik B→A

Hf og VUC Odense (stx)

1.3

28.4

2

ja

senest 21.6

Fysik C→B

Odense Katedralskole (stx)

1.3

28.4

2

ingen

senest 21.6

Fysik C→B

VUC Syd Sønderborg (stx)

1.3

28.4

2

ingen

senest 21.6

Kemi C→B

Hf og VUC Odense (stx)

1.3

28.4

2

ingen

senest 21.6

Kemi C→B

VUC Syd Haderslev (stx)

1.3

28.4

2

ingen

senest 21.6

Engelsk B→A

Hf og VUC Odense (stx)

1.3

28.4

2

ja

senest 21.6

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Siden er opdateret af PS d. 21.2.2018

SU og Ungdomskort

De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU, og der undervises min. 16x60 min. pr. uge.
Som hovedregel udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og et 0->B og et C->A samt et kombineret forløb (jf. oversigten ovenfor) 3 måneders SU.
Søg Ungdomskort i god tid før kursusstart! Ved forløb under 1 måneds varighed skal du søge senest d. 1. i måneden før kursets start; ved længere forløb senest 3 uger før start.

Her kan du bl.a. finde skemaer og info for de enkelte gsk-skoler:

HF & VUC Odense  (her ses også skema for gsk-fag på Fyns Hf-kursus)


Kolding Hf og VUC


Tietgen KompetenceCenter 


VUC Syd - Aabenraa, Haderslev og Sønderborg 


VUC Vest, Esbjerg


Odense Katedralskole:
alle sommerkurser på OK mandag til fredag 9:00-15:30
matematik C->B fra 2.10.17 til 30.11: mandag-fredag fra kl. 11:40 til 16:10 (fri i uge 42) plus lørdagene* 28.10 og 18.11
kemi C fra 1.11.17 til 30.11:  mandag-fredag 14:10-19:00 plus lørdag* d. 4.11 kl. 9:00 til ca. 14.
fysik C->B  fra 1.3.18 til 30.4: mandag-torsdag 16:00-20:30 og fredag d.2.3. og 20.4.  plus lørdage d. 7.4 kl. 9-14 (fri i uge 13)
matematik C->B fra 1.3.18 til 30.4: mandag til fredag fra kl. 11:40 til 16:10 (fri i uge13 ) 
plus lørdagene* 3.3 og 14.4 
fysik C fra 1.5.18 til 31.5: mandag-fredag 16:00-20:30 plus lørdagene* 6.5 og 20.5 kl. 9-14              
                                                                                                                 *dato kan ændres frem mod start


Gsk-kurser tilrettelagt over et helt eller et halvt skoleår (uden SU) kan tages gennem ovennævnte Hf og VUC-skoler.
Fjernundervisning (uden SU) i relevante gsk-fag udbydes i samarbejde med HF og VUC Fyn og VUC Syd. 
 

I sommerperioden 2018 er GS-vejledningen åben:

UGE 27: mandag den 2. juli til torsdag d. 5. juli: 10.00 - 11:30 - tirsdag dog desuden telefontid 13:00 -15:00
UGE 28: mandag d. 9. juli og tirsdag d. 10. juli fra 10:00 - 11:30 - tirsdag dog desuden telefontid 13:00 - 15:00
                     FERIE fra 11. juli til og med 31.juli
UGE 31: onsdag den 1. august og torsdag den 2. august: 10:00 - 11:30